เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ที.ที.ซี.สตีล 2016 จำกัด และบริษัท เกรท สตีลเวอร์คส์ จํากัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2561 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร  และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยมีคุณสุกัญญา ปิดตานัง และคุณวศิน ตราตระกลูชัย  เป็นประธานในพิธี  ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดไร่ขิงพระอารามหลวง ณ บริษัท ที.ที.ซี.สตีล 2016 จำกัด และร่วมรับประทานอาหารกลางวันโดยมีพนักงาน และผู้บริหารเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน